Thirrje për projekte me financim nga buxheti për kërkimin shkencor në UT


Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, në kuadër të misionit të tij për mbështetjen e kërkimit shkencor, shpall Thirrjen për Aplikime në Programin e “Projekteve të Kërkimit Shkencor” që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës, ku ftohen personel akademik me kohë të plotë, të cilët janë të interesuar të angazhohen për të kontribuar në fusha dhe prioritetet të vendosura nga Njësitë Bazë (Departamentet). Për më shumë klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: