KIZ: Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë”


Në zbatim të nenit 7 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës”, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës ka marrë Vendimin nr. 7,Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë”. Klikoni këtu për Vendimin e plotë…


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *