Category Archives: Uncategorized

KZF FHF: Njoftim për ndarjen e komisioneve të qendrave të votimit për studentët

Njoftim i Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për ndarjen e komisioneve të qendrave të votimit për trupën zgjedhure studentë. Klikoni këtu për njoftimin e plotë…

KIZ UT: Vendim Nr. 63, për korrigjimin e gabimit material

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i Universitetit të Tiranës, shpall Vendimin Nr. 63, datë 3.6.2024, për korrigjimin e gabimit material.  

𝙈𝙗𝙞 𝙩𝙝𝙞𝙧𝙧𝙟𝙚𝙣 𝙥𝙚̈𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙚 𝙣𝙚̈ 𝙠𝙪𝙖𝙙𝙚̈𝙧 𝙩𝙚̈ 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙐𝙏- 𝙆𝙚̈𝙧𝙠𝙞𝙢 𝙀𝙠𝙨𝙚𝙡𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙄𝙣𝙤𝙫𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣

Në kuadër të Programit “UT-Kërkim, Ekselence, lnovacion”, i cili synon të mbështesë personelin akademik me kohë të plotë është hapur Thirrja për Projekte, me afat aplikimi deri me 22 Dhjetor 2023. Nën këtë thirrje të gjithë aplikantët duhet të depozitojnë

Projekti ERASMUS+: Aktivitete të mësimdhënies, trajnimit dhe vizitave në terren që realizuan në Universitetin e Tiranës në bashkëpunim me Universitetin Çek të Shkencave të Jetës në Pragë

Projekti ERASMUS+, EU project No.: 2022-1-CZ01-KA171-HED-000079730, është nënshkruar midis Universitetit Çek të Shkencave të Jetës në Pragë (ČZU, Republika Çeke) dhe Universitetit të Tiranës, (UT, Republika e Shqipërisë) për mobilitet të stafit akademik dhe studentëve për mësimdhënie dhe trajnim. Ky

Ceremonia e Diplomimit të studentëve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë dhe për vitin 2020-2021

Të dashur studentë, të diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, në vitet akademike 2020-2021 dhe 2021-2022! Siç jeni njoftuar ceremonia do të zhvillohet në datën 6 Qershor 2023, ora 19.00, në stadiumin “Air Albania”. Veshjen

Instituti Evropian për Inovacion dhe Teknologji ka hapur Thirrjen e 3-të për lnstitucionet e Arsimit të Lartë brenda iniciativës “EIT-HEI”

Instituti Evropian për Inovacion dhe Teknologji i mbështetur nga Komisioni Europian ka hapur Thirrjen e 3-të për lnstitucionet e Arsimit të Lartë brenda iniciativës “EIT-HEI”. Përmes kësaj thirrjeje, kjo iniciativë synon të mbështesë IAL-të që të zhvillojnë aktivitete që do