Category Archives: Uncategorized

𝙈𝙗𝙞 𝙩𝙝𝙞𝙧𝙧𝙟𝙚𝙣 𝙥𝙚̈𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙚 𝙣𝙚̈ 𝙠𝙪𝙖𝙙𝙚̈𝙧 𝙩𝙚̈ 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙐𝙏- 𝙆𝙚̈𝙧𝙠𝙞𝙢 𝙀𝙠𝙨𝙚𝙡𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙄𝙣𝙤𝙫𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣

Në kuadër të Programit “UT-Kërkim, Ekselence, lnovacion”, i cili synon të mbështesë personelin akademik me kohë të plotë është hapur Thirrja për Projekte, me afat aplikimi deri me 22 Dhjetor 2023. Nën këtë thirrje të gjithë aplikantët duhet të depozitojnë

Projekti ERASMUS+: Aktivitete të mësimdhënies, trajnimit dhe vizitave në terren që realizuan në Universitetin e Tiranës në bashkëpunim me Universitetin Çek të Shkencave të Jetës në Pragë

Projekti ERASMUS+, EU project No.: 2022-1-CZ01-KA171-HED-000079730, është nënshkruar midis Universitetit Çek të Shkencave të Jetës në Pragë (ČZU, Republika Çeke) dhe Universitetit të Tiranës, (UT, Republika e Shqipërisë) për mobilitet të stafit akademik dhe studentëve për mësimdhënie dhe trajnim. Ky

Ceremonia e Diplomimit të studentëve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë dhe për vitin 2020-2021

Të dashur studentë, të diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, në vitet akademike 2020-2021 dhe 2021-2022! Siç jeni njoftuar ceremonia do të zhvillohet në datën 6 Qershor 2023, ora 19.00, në stadiumin “Air Albania”. Veshjen

Instituti Evropian për Inovacion dhe Teknologji ka hapur Thirrjen e 3-të për lnstitucionet e Arsimit të Lartë brenda iniciativës “EIT-HEI”

Instituti Evropian për Inovacion dhe Teknologji i mbështetur nga Komisioni Europian ka hapur Thirrjen e 3-të për lnstitucionet e Arsimit të Lartë brenda iniciativës “EIT-HEI”. Përmes kësaj thirrjeje, kjo iniciativë synon të mbështesë IAL-të që të zhvillojnë aktivitete që do

Bursa mobiliteti për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, në Gjermani. Për me shumë informacion kliko këtu…  

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, pjesë aktive e projektit ndërkombëtar Fakespotting Erasmus +

Një grup lektorësh të Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit morën pjesë në takimin e projektit Fakespotting Eramus+ në Sevilje të Spanjës, i organizuar nga partneri lider i projektit Universiteti i Bolonjës, në bashkëpunim me partnerët spanjollë, organizata Incoma dhe Universiteti