Category Archives: Uncategorized

Instituti Evropian për Inovacion dhe Teknologji ka hapur Thirrjen e 3-të për lnstitucionet e Arsimit të Lartë brenda iniciativës “EIT-HEI”

Instituti Evropian për Inovacion dhe Teknologji i mbështetur nga Komisioni Europian ka hapur Thirrjen e 3-të për lnstitucionet e Arsimit të Lartë brenda iniciativës “EIT-HEI”. Përmes kësaj thirrjeje, kjo iniciativë synon të mbështesë IAL-të që të zhvillojnë aktivitete që do

Bursa mobiliteti për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, në Gjermani. Për me shumë informacion kliko këtu…  

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, pjesë aktive e projektit ndërkombëtar Fakespotting Erasmus +

Një grup lektorësh të Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit morën pjesë në takimin e projektit Fakespotting Eramus+ në Sevilje të Spanjës, i organizuar nga partneri lider i projektit Universiteti i Bolonjës, në bashkëpunim me partnerët spanjollë, organizata Incoma dhe Universiteti

Njoftim për rifillimin e mësimit

  Të nderuar kolegë, Të dashur studentë, Bashkë me urimet më të mira për Vitin e Ri 2022, ju njoftojmë se pushimet do të mund t’i vazhdoni deri më datë 09.01.2022. Mësimi do të rifillojë më datë 10.01.2022. Ditët e

Njoftim për studentët e FHF-së

Të dashur studentë! Në zbatim të Vendimit Nr.198, Datë 11.11.2021 të Rektorit të UT, “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës” dhe “Rregullores për zgjedhjet e para

Hapet thirrja per aplikime per programet Fulbright

Hapet thirrja per aplikime për programet Fulbright Për pedagogët e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të interesuar për një program kërkimor në kuadër të Programit Fulbright Visiting Scholar Për ish-studentet e Fakultetit të Historisë dhe të