Category Archives: Uncategorized

Hapet thirrja per aplikime per programet Fulbright

Hapet thirrja per aplikime për programet Fulbright Për pedagogët e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të interesuar për një program kërkimor në kuadër të Programit Fulbright Visiting Scholar Për ish-studentet e Fakultetit të Historisë dhe të

Mbi Programin e ri “Horizon Europe 2021-2027” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin

Në kuadër të Programit të ri Evropian “Horizon Europe 2021-2027” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, jane shpallur draft programet e punës së institucioneve dhe thirrjet e ardhshme 2021- 2022. Klikoni këtu për më shumë informacion…  

KIZ: Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë”

Në zbatim të nenit 7 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës”, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës ka marrë Vendimin nr. 7,Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen

FHF: Njoftohen studentët për aktivizimin e llogarive personale në Microsoft Teams

Universiteti i Tiranës ka vënë në përdorim për studentët e FHF-së platformën e mësimdhënies online Microsoft Office 365 Education. Çdo student do të ketë llogarinë e tij në platformë sipas formatit: emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al. Aksesimi i llogarisë do të bëhet në adresën https://www.office.com/. 

RASH – Urdhër i përbashkët, nr. 4, datë 30 Shtator 2020 për ndryshim në Urdhërin 2 “Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit të ciklit të parë dhe të dytë”

Urdhër i përbashkët — Nr. 4, Datë 30/09/2020 Urdhër i përbashkët – Nr.2 datë 02/07/2020 Udhëzimi nr.10 datë 15.05.2019 — Pranimet në IAL  

[flipbook pdf=”https://flowpaper.com/wp-content/uploads/2019/12/Vendimi_755_date_30.11.2019.pdf”]