Category Archives: Uncategorized

Mbi Programin e ri “Horizon Europe 2021-2027” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin

Në kuadër të Programit të ri Evropian “Horizon Europe 2021-2027” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, jane shpallur draft programet e punës së institucioneve dhe thirrjet e ardhshme 2021- 2022. Klikoni këtu për më shumë informacion…  

KIZ: Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë”

Në zbatim të nenit 7 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës”, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës ka marrë Vendimin nr. 7,Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen

FHF: Njoftohen studentët për aktivizimin e llogarive personale në Microsoft Teams

Universiteti i Tiranës ka vënë në përdorim për studentët e FHF-së platformën e mësimdhënies online Microsoft Office 365 Education. Çdo student do të ketë llogarinë e tij në platformë sipas formatit: emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al. Aksesimi i llogarisë do të bëhet në adresën https://www.office.com/. 

RASH – Urdhër i përbashkët, nr. 4, datë 30 Shtator 2020 për ndryshim në Urdhërin 2 “Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit të ciklit të parë dhe të dytë”

Urdhër i përbashkët — Nr. 4, Datë 30/09/2020 Urdhër i përbashkët – Nr.2 datë 02/07/2020 Udhëzimi nr.10 datë 15.05.2019 — Pranimet në IAL  

[flipbook pdf=”https://flowpaper.com/wp-content/uploads/2019/12/Vendimi_755_date_30.11.2019.pdf”]

Njoftim për stafin akademik, ndihmes akademik dhe ai administrativ

Duke shpresur te jeni mire, bashke me familjaret, te afermit dhe miqte, me shpresen se situata sizmike po shkon drejt qetesimit, si dhe duke respektuar porosine e Rektorit te UT-se (paragrafi i fundit i urdherit), kerkoj qe stafi akademik, ndihmes