Hapet thirrja per aplikime per programet Fulbright


Hapet thirrja per aplikime për programet Fulbright

  1. Për pedagogët e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të interesuar për një program kërkimor në kuadër të Programit Fulbright Visiting Scholar
  2. Për ish-studentet e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës për programin Fulbright Foreign Student per studime Master.

Edhe këtë vit, seancat e orientimit do të jenë virtuale. Te interesuarit mund të regjistrohen drejt për drejt këtu për të marrë pjesë në seancat informative ose të kontaktojnë në Educationandculturetirana@America.Gov


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *