Bursa mobiliteti për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit


Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, në Gjermani. Për me shumë informacion kliko këtu…


 

Shpërnda lajmin: