Erasmus+: Bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të UT-së në Universitetin Westminster, në Mbretërine e Bashkuar.


Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster, në Mbreterinë e Bashkuar. Për më shumë klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: