Vendim i Keshillit te Ministrave nr 251, date 27.03.2020, për një ndryshim në vendimin nr.269, datë 29.3.2017


Vendim i Keshillit te Ministrave nr 251, date 27.03.2020, për një ndryshim në vendimin nr.269, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose ne një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”, të ndryshuar

 
Klikoni këtu për Vendimin e plotë 


Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *