Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor


Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë një organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë. Ftohen të gjithë të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë të këtij këshilli. Për më shumë informacion dhe dokumentat e aplikimit klikoni në linkun:

http://rinia.gov.al/thirrja-per-krijimin-e-keshillit-kombetar-rinor/

Dokumentat e aplikimit duhet të dërgohen me e-mail në adresën: info@rinia.gov.al.

Afati i aplikimit: 28 shkurt 2021


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *