Vendimi i Rektoratit “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të dytë në Universitetin e Tiranës”

Vendimi i Rektoratit Nr. 2, date 24.05.2021 “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të dytë në Universitetin e Tiranës”

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *