Vendim për vendin vakant, personel akademik me kohë te plote te kategorise “Lektor”, ne Departamentin e Gjuhes


Mbeshtetur ne nenin 67, pika 7 e Statutit te Ut-se, komisioni ad hoc i ngritur me Vendim Dekani me nr. 55/1 date 26.10.2021, per vendin vakant, personel akademik me kohe te plote te kategorise “Lektor”, ne Departamentin e Gjuhes, FHF, UT, shpall fituese Znj. Irda Dervishi/Nesimi.


 

Shpërnda lajmin: