Njoftim shpallje për vendin vakant “Asisten-Lektor”, në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, FHF, UT


Mbështetur në nenin  67, pika 7 e Statutit të UT-së, komisioni ad hoc i ngritur me Vendim Dekani me  nr. 30/1 datë 04.04.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plote të kategorisë “Asisten-Lektor”, në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, FHF, UT, shpall fituese Znj. Rashela Shehu.


 

Shpërnda lajmin: