Shpallet fituesi për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Lektor”, në Departamentin e Gjuhës, FHF, UT


Mbështetur në nenin 67, pika 7 e Statutit të UT-së, komisioni ad hoc i ngritur me Vendim Dekani me nr. 34/1 datë 23/05.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Lektor”, në Departamentin e Gjuhës, FHF, UT, shpallet fitues Z. Behar Hoxhaj.


 

Shpërnda lajmin: