Shpallet fituesi për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e Gjeografisë


Mbështetur në nenin 67, pika 7 e Statutit të UT-së, komisioni ad hoc i ngritur me Vendim Dekani me nr. 24/1 date 17.01.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, ne Departamentin e Gjeografisë, FHF, UT, shpallet fitues Z. Dritan Lloçi.


 

Shpërnda lajmin: