Për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përherëshme në nivel institucional


Për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përherëshme në nivel institucional, afati, kriteret për anëtarët e çdo komisioni dhe dokumentacioni që duhet të dorëzojnë kandidatët.

A. Komisioni i promovimit të personelit akademik;
B. Komisioni i mbarëvajtjes së veprimtarisë dhe marrëdhënieve me studentët;
C. Komisioni i përhershëm për sigurimin e standardeve të cilësisë;
Ç. Komisioni i perhershëm i kurrikulës;
D. Këshilli i etikës.

Për më shumë informacion klikoni…


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *