Për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional


Për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional, afati, kriteret për anëtarët e çdo komisioni dhe dokumentacioni që duhet të dorëzojnë kandidatët”. Për më shumë informacion klikoni këtu…


Shpërnda lajmin: