Njoftim Programi Marie Sklodowska-Curie


Universiteti i Tiranës ju informon se në kuadër të Programit Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF), e cila financon programe Post-Doktoraturë, janë hapur thirrjet për kërkues shkencor nga Universiteti Maribor, Slloveni dhe Universiteti Katolik i Louvain (UCLouvain – Belgjikë).

Bursat Post-Doktorale MSCA u ofrojnë kandidatëve të shpallur fitues një kontratë me kohë të plotë për të punuar në një projekt kërkimor dhe një trajnim të avancuar.
Programi siguron një pagë konkurruese, lëvizshmëri dhe një buxhet për kostot e kërkimit dhe trajnimit.

Për më shumë informacion referohuni linkeve:

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2021/03/enclosure2_2021-um_msca_pf_project_proposal_form_.pdf 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2021/03/enclosure1_list_of_the_msca_postdoctoral_fellows_supervisors-1.pdf 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2021/03/2021_call_for_postdoctoral_candidates_interested_in_applying_for_an_mscapf-_various_research_fields.pdf 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2021/03/enclosrue2_2021-um_msca_pf_project_proposal_form_-5.pdf

Universiteti i Tiranës ju uron suksese!


Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *