Njoftim për pezullimin e procesit mësimor

Duke ndjekur me shumë shqetësim dhe me shumë vëmendje situatën aktuale, tepër të rënduar edhe nga ana psikologjike, deri në qetësimin e saj dhe garantimin e sigurisë teknike të ambjenteve në të cilat zhvillohet procesi mësimor dhe më gjerë, në vijim të Urdhërit nr.21, datë 26.11.2019, procesi mësimor pezullohet deri në datën 6 Dhjetor 2019.

Gjatë kësaj kohë të evidentohen me kujdes të gjitha problemet që mund të kenë ambjentet e fakultetit si rezultat i tërmeteve dhe të raportohen në strukturat përkatëse.
Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *