MAS: Udhëzim për frekuentimin e procesit mësimor


Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr. 29, datë 07.10.2022, “Për frekuentimin e procesit mësimor, sipas llojit të veprimtarive mësimore në auditor dhe ciklet e studimit” kliko këtu…


 

Shpërnda lajmin: