Njoftim për vaksinim në ambientet e FHF-së


Në zbatim të shkresës nr 5447/2, dt 06.10.2021 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “ Për marrjen e masave për realizimin e procesit të vaksinimit të studentëve dhe personelit të institucioneve të arsimit të lartë nga personeli mjekësor”, njoftojmë se procesi i vaksinimit do të kryhet në ambientet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë në datat 11-18 Tetor 2021, kati i 1-rë, salla nr. 106, (në krah të sekretarisë mësimore).

Kujtojmë se studentët apo personeli akademik dhe ai jo akademik që dëshiron të vaksinohet duhet të paraqitet me dokument identifikimi me vete.


 

Shpërnda lajmin: