MASR kërkon bashkëpunim me Policinë e Shtetit për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020


MASR kërkon bashkëpunim me Policinë e Shtetit “Për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 nga institucionet e arsimit të lartë, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia COVID-19′”, për lejimin dhe lehtësimin e lëvizjes së stafit akademik e mbështetës dhe studentëve të institucioneve të arsimit të lartë, për të lëvizur në zonat e kuqe klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *