KZF FHF: Lista përfundimtare e zgjedhësve e personelit akademik me kohë të plotë


Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë shpall listën përfundimtare të zgjedhësve të personelit akademik me kohë të plotë klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: