KZF FHF: Vendimet 8 dhe 9 për shpalljen e listës zgjedhore përfundimtare


Vendim Nr. 8 dhe 9, datë 06.06.2024 i Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për shpalljen e listës zgjedhore përfundimtare të kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore dhe listës zgjedhore përfundimtare të votuesve klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: