KZF FHF: Vendim “Për shpalljen e fillimit të procedures së regjistrimit të kandidatëve për “Drejtues të njësisë kryesore” dhe “Drejtues të njësive bazë”


Për vendimin e Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë,  UT,  me nr.01, datë 13.05.2024 “Për shpalljen e fillimit të procedures së regjistrimit të kandidatëve për “Drejtues të njësisë kryesore” dhe “Drejtues të njësive bazë” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: