Rezultatet e votimit në FHF

2. Rezultatet e votimit për kandidatin për drejtues i njësisë kryesore dhe anëtar të Senatit Akademik për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë 

Klikoni për më tepër: Procesverbali i rezultatit për DEKAN dhe anëtar të Senatit Akademik

3. Rezultatet e votimit për kandidatët për drejtues të njësive bazë

Klikoni për më tepër: Procesverbalet për departamentet dhe tabelat e rezultatit


Shpërnda lajmin: