Kërkohet personel akademik në Departamentin e Letërsisë, të kategorisë “Profesor”


Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Letërsisë, të kategorisë “Profesor” 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *