Departamenti i Gjuhës: Njoftim për vend të lire pune për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”


Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”, pranë Departamentit të Gjuhës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës. Për më shumë klikoni linkun…


 

Shpërnda lajmin: