FHF shpall konkursin për 1 vend të lirë pune për personel ndihmësakademik me karakter administrativ


Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, të emërtesës “specialist i protokoll arkivës”, në Degën e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll Arkivës. Per më shumë informacion klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: