FHF: 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik në pozicionin “Asistente e Dekanit”


Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik në pozicionin “Asistente e Dekanit”, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.

Për më shumë informacion klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: