FHF organizon Workshopin: “𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗸𝘂𝗿𝗿𝗶𝗸𝘂𝗹𝗮𝘃𝗲 – 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘀𝗱𝗼𝘀𝗵𝗺𝗲̈𝗿𝗶 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗮𝘁𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗺𝗲̈𝘀𝘂𝗲𝘀𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗮𝗿𝗱𝗵𝘀𝗵𝗲̈𝗺”


Në kuadër të Projektit “𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊 𝒊 𝒌𝒖𝒓𝒓𝒊𝒌𝒖𝒍𝒂𝒗𝒆 𝒅𝒉𝒆 𝒎𝒆̈𝒔𝒊𝒎𝒅𝒉𝒆̈𝒏𝒊𝒆𝒔 𝒏𝒆̈ 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕 𝑴𝑷 𝑴𝒆̈𝒔𝒖𝒆𝒔𝒊 𝒏𝒆̈ 𝑭𝑯𝑭, 𝑼𝑻”, i financuar nga MAS, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë do të organizojë Workshopin: “𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗸𝘂𝗿𝗿𝗶𝗸𝘂𝗹𝗮𝘃𝗲 – 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘀𝗱𝗼𝘀𝗵𝗺𝗲̈𝗿𝗶 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗮𝘁𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗺𝗲̈𝘀𝘂𝗲𝘀𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗮𝗿𝗱𝗵𝘀𝗵𝗲̈𝗺”.

Në të do të marrin pjesë edhe përfaqësues nga organet drejtuese të UT-së, Përfaqësues nga MAS, Zyrat Arsimore Vendore, Drejtues të Shkollave të Mesme publike dhe private etj. Në këtë workshop do të diskutohen sfidat e Universiteteve në Shqipëri dhe më gjerë në lidhje me zhvillimet e vrullshme të kohëve të fundit, sfidat e modernizimit të kurrikulave nëpërmjet formave të reja të mësimdhënies, teknologjisë, aftësimit të stafit akademik etj.
Workshopi do të organizohet: Ditën 🅴 ​ 🅴🅽🅹🆃🅴, Datë 0⃣7⃣ ​ 🅳🅷🅹🅴🆃🅾🆁 ​ 2⃣0⃣2⃣3⃣, në Sallën “𝙆𝙤𝙣𝙧𝙖𝙙 𝘼𝙙𝙚𝙣𝙖𝙪𝙚𝙧”, 𝙠𝙖𝙩𝙞 𝙄𝙄𝙄, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 𝙤𝙧𝙖 𝟭𝟬:𝟬𝟬-𝟭𝟮:𝟯𝟬.
Studentët pjesëmarrës do të pajisen me certifikatë.

Jeni të mirëseardhur!


Shpërnda lajmin: