Në kuadër të Projektit GEOBIZ organizohet Workshopi “Modernizimi i kurrikulave dhe mësimi i vazhduar për rritjen e aftësive të  studentëve dhe të bashkëpunimit Biznes – Universitet”


Në kuadër të Projektit GEOBIZ “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics”, Higher Education – International Capacity Building No. 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP, (2019-2022) pjese e programit ERASMUS+ CBHE, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë (FHF), Universiteti i Tiranës (UT)  dhe Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT), partnerë në projekt do të organizojnë Workshopin: “Modernizimi i kurrikulave dhe mësimi i vazhduar për rritjen e aftësive të  studentëve dhe të bashkëpunimit Biznes – Universitet”

Qëllimi kryesor i projektit GEOBIZ është: “Forcimi i kapacitetit të institucioneve akademike për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të industrisë në zhvillim të gjeoinformatikës në Shqipëri.

Në këtë Workshop marrin pjesë Institucione dhe Biznese të rëndësishme, të cilat do të prezantojnë aktivitetin e tyre dhe propozimet konkrete për forcimin e bashkëpunimit me Universitetin, me qëllim përmirësimin e kurrikulave të lëndëve të gjeoinformatikës dhe gjeoinformacionit, si dhe të aftësimit të specialistëve sipas nevojave të tregut të punës.

Workshopi do të organizohet: Ditën e PremteDatë 23 shtator 2022, në Sallën “Konrad Adenauer”, kati III, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, ora 09:30-14:45.

Jeni të mirëseardhur!


Shpërnda lajmin: