Datat dhe oraret e provimeve për MSH në Gjeografi, MP në Mësuesi, Gjeografi dhe MP GIS i Aplikuar, për sezonin e dimrit, viti akademik 2020-2021

Shënim: Studentët që kanë provime të mbartura nga viti i parë, semestri i parë dhe viti i dytë, semestri i parë, do t’i bashkangjiten studentëve të vitit të parë ose dytë aktual sipas kalendarit të provimeve.

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *