Category Archives: Orare & Provime

FHF: Datat e provimeve për sezonin e dimrit

Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore Departamenti i Gjeografisë Departamenti i Historisë Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë  

Datat dhe oraret e provimeve për Departamentin e Letërsisë

Datat dhe oraret e provimeve për Departamentin e Gjuhësisë

Datat dhe oraret e provimeve për Departamentin e Historisë

Datat dhe oraret e provimeve për MSH në Gjeografi, MP në Mësuesi, Gjeografi dhe MP GIS i Aplikuar, për sezonin e dimrit, viti akademik 2020-2021

Shënim: Studentët që kanë provime të mbartura nga viti i parë, semestri i parë dhe viti i dytë, semestri i parë, do t’i bashkangjiten studentëve të vitit të parë ose dytë aktual sipas kalendarit të provimeve.