𝙈𝙗𝙞 𝙩𝙝𝙞𝙧𝙧𝙟𝙚𝙣 𝙥𝙚̈𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙚 𝙣𝙚̈ 𝙠𝙪𝙖𝙙𝙚̈𝙧 𝙩𝙚̈ 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙐𝙏- 𝙆𝙚̈𝙧𝙠𝙞𝙢 𝙀𝙠𝙨𝙚𝙡𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙄𝙣𝙤𝙫𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣


Në kuadër të Programit “UT-Kërkim, Ekselence, lnovacion”, i cili synon të mbështesë personelin akademik me kohë të plotë është hapur Thirrja për Projekte, me afat aplikimi deri me 22 Dhjetor 2023.

Nën këtë thirrje të gjithë aplikantët duhet të depozitojnë dokumentet e kërkuara në rrugë elektronike në adresën: kerkimshkencor@unitir.edu.al

Për informacion më të detajuar referojuni materialit në vijim klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: