Vendimi i Senatit Akademik UT datë 23.07.2020 si dhe Vendimi i KZF-së për krijimin e KQV-ve


1. Vendimi i Senatit Akademik UT, datë 23.07.2020 kliko këtu…

2. Vendimi i KZF-së nr. 6, datë 20.07.2020 për formimin e KQV-ve kliko këtu…

3. Neni për vëzhguesit (informacion për kandidatët) nga Rregullorja e zgjedhjeve kliko këtu…


Shpërnda lajmin: