Vendimi i Senatit Akademik të UT “Mbi zgjedhjen e anëtareve të Komisionit të Apelimit të UT”


Klikoni këtu për Vendimin Nr. Extra Prot., datë 15.07.2020 të Senatit Akademik të UT “Mbi zgjedhjen e anëtareve të Komisionit të Apelimit të UT”


 

Shpërnda lajmin: