Vendimet e KIZ UT të mbledhjes së datës 1.7.2024


Vendim KIZ nr. 75, datë 01.07.2024, Për shpalljen e kandidatit fitues të zgjedhjeve për pozicionin e Rektorit të Universitetit të Tiranës.

Vendim nr.75

Vendim KIZ nr.76 datë 01.07.2024, për shpalljen e kandidatëve fitues të zgjedhjeve për anëtar të Senatit Akademik të UT-ës, Personel Akademik me kohë të plotë.

Vendim nr.76

Vendim KIZ nr.77 datë 01.07.2024, për shpalljen e kandidatëve fitues të zgjedhjeve për anëtar të Senatit Akademik të UT-ës, përfaqësues student nga kategoria e studentëve të UT-ës.

Vendim nr.77


 

 

Shpërnda lajmin: