Vendim i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit lidhur me datat e diplomimit dhe afatet e dorëzimit të diplomave në departament

Shpërnda lajmin: