Vendim i Bordit të Administrimit për miratimin e buxhetit të vitit 2019 për UT-në


Vendim i Bordit të Administrimit Nr. 98, Datë 02.05.2019,“Për Miratimin e Buxhetit të Vitit 2019 për Universitetin e Tiranës”

Shpërnda lajmin: