Shtyhen regjistrimet për ciklin e dytë Master


Bazuar në Urdhërin e Përbashkët të Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) dhe Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar, shtyhen regjistrimet për ciklin e dytë Master deri në datën 03.11.2021.


 

Shpërnda lajmin: