Shpallje fituesi për pozicionin “Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit

Kandidati fitues për pozicionin “Lektor” në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, pranë FHF-së është Z. Elvin Luku.

Shpërnda lajmin: