Shkolla verore “Digital Humanities” 03-07 korrik 2023


📌📌Duke qenë se në ditët e sotme 𝓹𝓮̈𝓻𝓭𝓸𝓻𝓲𝓶𝓲 𝓲 𝓽𝓮𝓴𝓸𝓷𝓸𝓵𝓸𝓰𝓳𝓲𝓼𝓮̈ po zë gjithnjë e më shumë hapësira si në mënyrën e mësimdhënies ashtu edhe në profilet e 🆃🆁🅴🅶🆄🆃 ​ 🆃🅴 ​ 🅿🆄🅽🅴🆂, ne e konsiderojmë si domosdoshmëri aftësimin e studentëve të historisë dhe të shkencave albanologjike në fushat teknologjike e digjitale. Fillimisht përdorimi i teknologjisë është i domosdoshëm në punën arkivore. Shumë arkiva jo vetëm që po digjitalizojnë gjithmonë e më shumë dokumente, por po ofrojnë shërbimet e tyre edhe online. Kësisoj, sfida kryesore nuk është më aksesi te dokumentet, siç ndodhte 𝖕𝖆𝖗𝖆 20 𝖛𝖏𝖊𝖙𝖊𝖘𝖍, por aftësia për t’i lexuar, studiuar, komentuar, analizuar e përkthyer këto dokumente, që tashmë janë me mijëra online të aksesueshëm. Në këtë shkollë verore synojmë që të përgatisim, trajnojmë e aftësojmë studiuesit dhe studentët e Historisë dhe të interesuarve në fusha të tjera jo vetëm për metodat e kërkimit dhe evidentimit të dokumente përmes mekanizmave online, por edhe përftimin e aftësive të nevoshme për të kryer procesin teknik të digjitalizmit dhe promovimit të tyre. Proceset digjitale janë, githashtu, shumë prezente në pasuritë kulturore e muzeale dhe aftësimi i studentëve për t’u përfshirë në këto procese të reja e mjaft të domosdodshme në ditët e sotme do të përbëjnë një vlerë të shtuar në formimin e tyre akademik.

𝓢𝓱𝓴𝓸𝓵𝓵𝓪 𝓿𝓮𝓻𝓸𝓻𝓮 𝓶𝓲𝓻𝓮̈𝓹𝓻𝓮𝓽 𝓼𝓽𝓾𝓭𝓮𝓷𝓽𝓮̈ të ciklit të parë (🅱🅰🅲🅷🅴🅻🅾🆁) dhe të dytë të studimeve (🅼🅰🆂🆃🅴🆁) nga Departamenti i Historisë dhe departamentet e tjera të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, por edhe studentë e të interesuar të tjerë, që dëshirojnë të vijnë në kontakt dhe të njohin më thellë proceset e digjitalizimit në shkencat humane.
Shkolla verore do të zhvillohet nga data ​ 0⃣3⃣0⃣7⃣ ​ 🅺🅾🆁🆁🅸🅺 ​ 2⃣0⃣2⃣3⃣, në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës, ndërsa një pjesë e leksioneve dhe workshopeve do të zhvillohen në mjediset e UBT në Kosovë.
𝓢𝓱𝓴𝓸𝓵𝓵𝓪 𝓿𝓮𝓻𝓸𝓻𝓮 𝓸𝓯𝓻𝓸𝓷 𝓪𝓯𝓽𝓮̈𝓼𝓲𝓶 𝓷𝓮̈ 𝓽𝓮𝓴𝓷𝓸𝓵𝓸𝓰𝓳𝓲 𝓭𝓲𝓰𝓳𝓲𝓽𝓪𝓵𝓮 𝓭𝓱𝓮 𝓹𝓮̈𝓻𝓭𝓸𝓻𝓲𝓶𝓲𝓷 𝓮 𝓼𝓪𝓳 𝓷𝓮̈ 𝓼𝓱𝓴𝓮𝓷𝓬𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷𝓲𝓽𝓪𝓻𝓮. Studentët pjesëmarrës do të jenë në nivelin fillestar, pa njohuri paraprake, ose me njohuri bazike mbi teknologjinë digjitale. Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të ndërmarrë hapat e parë në teknoolgjinë e informacionit.
𝕄𝕖 𝕡𝕖̈𝕣𝕗𝕦𝕟𝕕𝕚𝕞𝕚𝕟 𝕖 𝕤𝕙𝕜𝕠𝕝𝕝𝕖̈𝕤 𝕧𝕖𝕣𝕠𝕣𝕖, 𝕥𝕖̈ 𝕘𝕛𝕚𝕥𝕙𝕖̈ 𝕤𝕥𝕦𝕕𝕖𝕟𝕥𝕖̈𝕥 𝕕𝕠 𝕥𝕖̈ 𝕡𝕒𝕛𝕚𝕤𝕖𝕟 𝕞𝕖 𝕔𝕖𝕣𝕥𝕚𝕗𝕚𝕜𝕒𝕥𝕒 𝕥𝕖̈ 𝕡𝕛𝕖𝕤𝕖̈𝕞𝕒𝕣𝕣𝕛𝕖𝕤.

Apliko këtu…


Shpërnda lajmin: