Seminar me temë “Menaxhimi i riskut në inovacion dhe zhvillimin e organizatave dhe ekipeve novatore”


Më datë 24 maj (9.00-16.30) në Tiranë, do të mbahet seminari me temë “Menaxhimi i riskut në inovacion dhe zhvillimin e organizatave dhe ekipeve novatore”.

Qellimi i seminarit është informacion dhe diskutime mbi Zhvillimin e Produkteve te Reja qe dalin ne tregje, Menaxhimi i riskut, Planet Strategjike etj. Me fokus eshte hapja e Qendrave të Trasferimit të Teknologjive brenda Universiteteve ose Innovation Hubs.

Seminari i dedikohet: Themeluesve dhe drejtues NVM & startup-esh, specialistët e zhvillimit të produkteve të reja, sipërmarrës, akademikë dhe politikëbërës.

Data: 24 maj 2023

Axhenda e plotë në: https://drive.google.com/file/d/1lp2xftKrYkih6wtR9airDFFNGWiXjHn8/view?usp=sharing

Vendndodhja: Istituto Italiano di Cultura a Tirana Palace of Culture, Sheshi Skenderbej, 1010 Tirane

Trajner: Dr Lisa Cowey MBA (Eksperte Inovacioni, Oxford MB)

Gjuha e seminarit: Anglisht

Për pjesëmarrje dërgoni konfirmimin në L.Cowey@t3i.co.uk me temën: Workshop 2 dhe informacionin e mëposhtëm:

Emri dhe mbiemri:

Përkatësia organizative:

Pozicioni:

Workshop-i organizohet në kuadër të Projektit Policy Answers, financuar nga Komisioni Europian, nëpërmjet Programit Horizon Europe.


 

Shpërnda lajmin: