Instituti Evropian për Inovacion dhe Teknologji ka hapur Thirrjen e 3-të për lnstitucionet e Arsimit të Lartë brenda iniciativës “EIT-HEI”

Instituti Evropian për Inovacion dhe Teknologji i mbështetur nga Komisioni Europian ka hapur Thirrjen e 3-të për lnstitucionet e Arsimit të Lartë brenda iniciativës “EIT-HEI”. Përmes kësaj thirrjeje, kjo iniciativë synon të mbështesë IAL-të që të zhvillojnë aktivitete që do të përmirësojnë kapacitetet e tyre inovative dhe sipërmarrëse. Për më shumë klikoni…

Shpërnda lajmin: