Njoftim zyrtar për studentët e prapambetur pasiv që nuk kanë shlyer detyrimet e programit përkatës


Studentët që kanë filluar në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë në UT, perfshirë dhe vitin akademik 2015-2016, te cilët nuk i kanë shlyer detyrimet e programit përkatës dhe rezultojnë ende të regjistruar, njoftohen se, nëse nuk fillojnë procesin e shlyerjes së tyre brenda datës 30.09.2022, ata do të konsiderohen se kanë kaluar afatin maksimal të përcaktuar në nenin 90 të Ligjit nr.80/2015, për Arsimin e Lartë.


Shpërnda lajmin: