Udhëzim për studentët e UT-së të cilët kanë tejkaluar afatin maksimal të kohëzgjatjes së studimeve

 


Kliko këtu për udhëzimin e Rektorit,  për studentët e UT-së, të cilët kanë tejkaluar afatin maksimal të kohëzgjatjes së studimeve


 

Shpërnda lajmin: