Njoftim i Departamentit të Gjeografisë për zhvillimin e praktikave mësimore në terren

Mbështetur në vendimin e mbledhjes së Departamentit të Gjeografisë, datë 28.04.2022, zhvillimi i praktikave mësimore në terren do të jetë në javën e 13-të mësimore (14-20 maj ose 16-22 maj 2022). Plotësoni formën e mëposhtme për t’u bërë pjesë e praktikave mësimore pasi të keni marrë dhe udhëzimet përkatëse nga departamenti.

Shpërnda lajmin: