Njoftim administrativ per përfitimin e bursave dhe pagesave të tarifave të shkollimit

Për të bërë me dije studentët që mund të kenë paqartësira për perfitimin e bursave dhe dokumentacionin e tyre, si dhe në lidhje me pagesat e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2019-2020 klikoni këtu njoftimin administrativ të Administratorit të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë.

Struktura mësimore Bachelor me kohë të plotë, viti akademik 2019-2020

Struktura mësimore Master me kohë të plotë, viti akademik 2019-2020

Mandatet për kryerjen e pagesës së tarifës së shkollimit sipas ciklit dhe vitit përkatës

Shpërnda lajmin: