Mbi trajnimet në kuadër të platformës së kërkimit shkencor UCRIS ne IAL-të publike në kuadër të iniciativës Open Science në Shqipëri


Në kuadër të zbatimit të platformës së kërkimit shkencor UCRIS në IAL-të publike lidhur me inciativën Open Science në Shqipëri, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit nën implementimin e RASH synon që të trajnojë stafet e IAL-ëve lidhur me përdorimin e saj. Për më shumë klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: