Category Archives: trainime

Mbi prezantimin e rrjetit rajonal “Western Balkans European Social Survey”­(WBESS) dhe “Anketës Sociale Evropiane”

Në kuadër të procesit të ndërkombëtarizimit, Universiteti i Tiranës në muajin Janar 2021 është bërë pjesë e rrjetit “Western Balkans European Social Survey Regional Network” (WBESS). Lidhur me këtë Universiteti i Tiranës dhe organizata “Science & Innovation for Development”­SCiDEV ftojnë

Mbi trajnimet në kuadër të platformës së kërkimit shkencor UCRIS ne IAL-të publike në kuadër të iniciativës Open Science në Shqipëri

Në kuadër të zbatimit të platformës së kërkimit shkencor UCRIS në IAL-të publike lidhur me inciativën Open Science në Shqipëri, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit nën implementimin e RASH synon që